Wielkie postacie

Czego dziś mogę nauczyć się od św. Jana Pawła II?

Czego dziś mogę nauczyć się od św. Jana Pawła II?

Święty Jan Paweł II w przemówieniu powitalnym dla młodzieży z całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver w 1993r. powiedział, że Bóg obecny jest nie tylko w naturze, ale także w osiągnięciach ludzkości oraz w każdym z nas. Jan Paweł II ukazuje, że aby spotkać się z Jezusem i Bogiem należy wniknąć w głąb własnego serca. Papież wzywał również do tego, aby znaleźć się ponad podziałami wśród chrześcijan, gdyż każdy z nas należy do Ciała Chrystusa.

Ustalenie zasad dla swoich dzieci

Ustanawiając Światowe Dni Młodzieży, Jan Paweł II zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywają ludzie młodzi – pełni nadziei i ideałów, w których to należy szukać Boga. Papież jednocześnie zachęcił ich do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dziś, możemy nauczyć się od świętego Jana Pawła II jak miłować bliźniego bez względu na jego pochodzenie czy wygląd, jak odkryć Boga nie tylko w naszym sercu, ale również i w otaczającym nas świecie, a także i życiu codziennym. Papież nawoływał do tego, aby Chrystus stał się Drogą, Prawdą oraz Życiem dla każdego z nas, a także mówił, że to Jezus nadaje naszemu życiu cel.

2 komentarze

Dodaj komentarz