Kultura

Kultura korporacyjna

Kultura korporacyjna

Kultura jest czymś nieodłącznie związanym z istotami ludzkimi. Gdziekolwiek się udajemy, gdziekolwiek się osiedlamy, w taki czy inny sposób tworzymy kulturę, a środowisko pracy nie jest tu wyjątkiem. Kiedy grupa ludzi pracuje w tym samym miejscu i w związku z tym spędza ze sobą dużo czasu, logiczne jest, że tworzą oni szereg zwyczajów, przeżywają wspólne doświadczenia i podzielają pewne wartości. Wszystko to składa się na kulturę organizacyjną danej firmy. Można spotkać się z wieloma różnymi nazwami, takimi jak kultura biznesu, kultura korporacyjna czy kultura biznesowa.Ważne jest jednak to, że wszystkie one odnoszą się do tej samej koncepcji.

Ten proces kulturowy jest generowany stopniowo i odbywa się na wszystkich poziomach, we wszystkich relacjach interpersonalnych, które zachodzą w miejscu pracy i sprawia, że wszyscy jego członkowie czują się częścią całości, a więc daje im to, co nazywamy tożsamością grupową.

Jeśli dana osoba czuje się komfortowo dzieląc tę kulturę, jest bardziej prawdopodobne, że będzie chciała kontynuować pracę w tym miejscu i zwiększy swoją lojalność wobec firmy.

Co powoduje ekspansję kultury na cały świat?

Subkultura

Każdy, kto ma pewne doświadczenie zawodowe wie, że najczęściej w obrębie biura lub zakładu pracy istnieje większe pokrewieństwo lub po prostu większa fizyczna bliskość między pewnymi grupami pracowników. To sprawia, że w każdej z tych grup występuje to samo zjawisko, dając początek subkulturom organizacyjnym.

To normalne, że wśród kolegów z danego projektu lub tych, którzy są sobie bliżsi z jakiegokolwiek powodu, zaczynają oni tworzyć silniejsze więzi, ustalać zwyczaje, a nawet używać wyrażeń lub żartów, które poza tą grupą byłyby trudne do zrozumienia, ponieważ osoby postronne nie miały do czynienia z ich pochodzeniem. Bardzo powszechne jest używanie slangu i zachowywanie się w określony sposób, co nie byłoby tak częste poza grupą.

Indywidualizm kontra kolektywizm

Zmienna ta odnosi się do stopnia, w jakim korporacja przywiązuje większą wagę do indywidualnych możliwości każdego pracownika niż do ogólnych wyników jako grupy. W firmie indywidualistycznej bardziej cenione są osobiste osiągnięcia, natomiast w firmie kolektywistycznej ponad wszystko poszukiwane będą sukcesy zespołowe. W tym drugim typie organizacji znacznie większą wagę przywiązuje się do hierarchii schematu organizacyjnego i relacji między pracownikami.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz