Młodzież

Ustalenie zasad dla swoich dzieci

Ustalenie zasad dla swoich dzieci

Od 13. i 14. roku życia relacje z nastolatkami ulegają zmianie. Znika czas, który spędzali oni z dorosłymi i zaczynają skupiać się na nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Chociaż jest to całkowicie normalne, ma to bezpośredni wpływ na sposób, w jaki współdziałają w środowisku rodzinnym.

Dziś przynosimy wam kilka kluczy do poprawy współistnienia i promowania lepszego zrozumienia, jak ustanowić zasady rodzinne dla nastolatków, aby stworzyć środowisko, które sprzyja dobremu rozwojowi i umiejętności uczenia się.

Dlaczego ustalamy zasady dla nastolatków? Oto dlaczego ważne jest ustalenie jasnych zasad.

Poprawa relacji rodzinnych

Nie ma wątpliwości, że jest to główny cel rodziców, gdy rozważają ustalenie zasad rodzinnych dla swoich dzieci. Poprawa relacji rodzinnych wynika jednak z następujących punktów.

Zdobycie umiejętności, które pozwolą im na samodzielne działanie.

Jest to główny cel zasad dla nastolatków: nauczyć ich ponosić konsekwencje swoich zachowań i odpowiedzialności.
Klucze do przepisów budowlanych

Głównym powodem ustalania zasad dla nastolatków jest uświadomienie im, że są świadomi i odpowiedzialni za swoje zachowanie. Ale… jak to zastosować w praktyce?

Zasady muszą być jasne, konkretne i zwięzłe. Pamiętaj, że celem jest uczynienie nastolatka odpowiedzialnym za swoje czyny. W związku z tym przepis powinien zawierać następujące elementy:

Konkretne zachowanie: jednym z zachowań jest „być w domu do 21:00”, a nie „na czas”. Należy określić konkretne działania, aby móc wskazać, kiedy pożądane zachowanie występuje lub nie.

Kiedy należy to zrobić: Ważne jest, aby ustalić harmonogramy i rutyny, których należy przestrzegać.

Kto: Kto jest odpowiedzialny za wykonanie tej konkretnej czynności.